+371 622 00 854
I-V: 9:00-16:00

www.toysplanet.lv E-veikala privātuma politika

1. Vispārīgā informācija

1.1. Šī politika tiek piemērota visiem personas datiem, kurus jūs mums sniedzat un kurus Mēs apkopojam un apstrādājam, kad jūs izmantojat SIA "KOTRYNA ", juridiskās personas kods 50003582081, juridiskā adrese Rīga, Ieriķu iela 3, LV-1084, Latvija (turpmāk – Mēs, Kotryna grupa vai Datu pārvaldītājs), piederošo un pārvaldīto tīmekļa vietni un (vai) E-veikalu www.toysplanet.lv (turpmāk – E-veikals) vai citus 3. punktā aprakstītos pakalpojumus.

1.2. Mēs cienām un rūpējamies par jūsu privātumu un personas datu aizsardzību, tāpēc personas datus apstrādājam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Vispārējo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem personas datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem. Tāpēc, lai nodrošinātu godīgu un pārredzamu informāciju par jūsu personas datu apstrādi, Mēs publicējam šo privātuma politiku (turpmāk – Politika).

1.3. Mēs (SIA "Kotryna ") kopā ar citiem grupas uzņēmumiem (UAB "Kotryna group", OU "Kotryna", OY "Kotryna") rīkojamies kā Kopīgi datu pārvaldītāji (kā to nosaka Regula). Šī iemesla dēļ starp grupas uzņēmumiem ir noslēgts Kopīgas pārvaldības līgums, saskaņā ar kuru Mēs nosakām kopīgus mērķus un pasākumus personas datu apstrādei.

2. Politikā izmantotie termini un personas datu apstrādes principi

2.1. Personas dati – jebkura informācija, kas tieši vai netieši saistīta ar jums, kad jūsu identitāte ir zināma vai to var tieši vai netieši noteikt, izmantojot attiecīgos datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru utt.).

2.2. Personas datu apstrāde – jebkura darbība ar personas datiem (ieskaitot vākšanu, ierakstīšanu, glabāšanu, rediģēšanu, pārveidošanu, piekļuves piešķiršanu, pieprasīšanu, pārsūtīšanu, arhivēšanu utt.).

2.3. Apstrādājot jūsu personas datus, uzņēmums ievēro šādus personas datu apstrādes principus:

o jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams attiecīgo skaidri definēto un likumīgo mērķu sasniegšanai, ņemot vērā jūsu privātuma aizsardzību;

o jūsu personas dati tiek apstrādāti precīzi, godīgi un likumīgi un tiek apstrādāti tikai mērķiem, kas atbilst pirms jūsu personas datu apkopošanas norādītajiem mērķiem;

o jūsu personas dati tiek apstrādāti, stingri ievērojot tiesību aktos noteiktās skaidras un pārredzamas personas datu apstrādes prasības;

o jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai tādā formā, lai jūsu identitāti varētu noteikt ne ilgāk, kā tas nepieciešams personas datu apstrādes nolūkiem;

o jūsu personas datu apstrādei izmanto tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu apstrādi un nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu un sabojāšanu.

3. Personas datu apstrādes mērķi un ar apstrādi saistītā informācija

3.1. Mūsu veikto personas datu apstrādes darbību mērķi:

Apstrādes mērķis:

Apstrādājamie personas dati:

Nosacījumi likumīgai apstrādei

Glabāšanas termiņš

 

Konta reģistrēšana un administrēšana

 

Šim nolūkam Mēs apstrādājam jūsu datus, lai jūs varētu izveidot E-veikala kontu un izmantot reģistrētiem lietotājiem sniegtos pakalpojumus.

 

Identifikācijas dati (reģistrācija):

 • vārds un uzvārds;
 • e-pasta adrese;
 • tālruņa numurs;

 

ja E-veikala konts izveidots, izmantojot Facebook kontu (saistīta pieteikšanās) – Facebook konta informācija: e-pasta adrese un parole (šifrēta).

 

Konta informācija:

(administrēšana):

 • iepatikušos preču saraksts (preces, cena, datums);
 • darbības kontā, tai skaitā tehniskie dati (piemēram, IP adrese; informācija par savienojumu, aktivitāte;)
 • One Family (lojalitātes) kartes dati (ja savu kontu saistāt ar One Family karti)*;
 • informācija par tiešo mārketingu (ja esat to pasūtījis);
 • e-pasta informācija (piemēram, kad pēc konta izveidošanas vietnē Mēs nosūtām jums apsveikuma vēstuli vai ja jūs lūdzat atjaunot aizmirsto paroli.

 

Jūsu piekrišana, kas tiek uzskatīta par saņemtu, kad izveidojat savu kontu E-veikalā (Regulas 6. panta 1. daļas a punkts).

 

Jūsu kontu un tajā esošos jūsu personas datus Mēs glabājam 3 gadus no jūsu pēdējās pieslēgšanās kontam un (vai) ja neveicat pasūtījumus E‑veikalā. Par konta deaktivizēšanu un (vai) dzēšanu jums tiks paziņots atsevišķi.

 

 

Minētos personas datus Mēs saņemam tieši no jums, kad jūs izveidojat un (vai) izmantojat savu kontu. Tomēr Mēs nevarēsim izveidot jūsu kontu, ja neaizpildīsiet obligātos reģistrācijas laukus.

 

Savā kontā varat apskatīt un (vai) labot informāciju par sevi, mainīt tiešā mārketinga iestatījumus un izmantot E-veikala pakalpojumus.**

 

* Ja jūs piedalāties One Family lojalitātes programmā, informācija par jūsu personas datiem, kas tiek apstrādāti šim nolūkam, tiek norādīta One Family lojalitātes programmas privātuma paziņojumā. https://onefamily.lv/pirksanas-nosacijumi.html

 

 

 

Minētos personas datus Mēs saņemam tieši no jums, kad jūs izveidojat un (vai) izmantojat savu kontu. Tomēr Mēs nevarēsim izveidot jūsu kontu, ja neaizpildīsiet obligātos reģistrācijas laukus.

 

Savā kontā varat apskatīt un (vai) labot informāciju par sevi, mainīt tiešā mārketinga iestatījumus un izmantot E-veikala pakalpojumus.**

 

* Ja jūs piedalāties One Family lojalitātes programmā, informācija par jūsu personas datiem, kas tiek apstrādāti šim nolūkam, tiek norādīta One Family lojalitātes programmas privātuma paziņojumā. https://onefamily.lv/pirksanas-nosacijumi.html

 

 

Elektroniskā tirdzniecība

 

Šim nolūkam Mēs apstrādājam jūsu datus, lai jūs varētu E-veikalā pasūtīt mūsu piedāvātās preces un Mēs tās varētu jums piegādāt (tas ir, noslēgt un izpildīt preču pirkšanas un pārdošanas līgumu).

 

 

Identifikācijas dati:

 • vārds un uzvārds;

Kontaktinformācija:

 • e-pasta adrese;
 • tālruņa numurs.

 

Pasūtījuma dati:

 • piegādes adrese;
 • preces apraksts;
 • preces cena;
 • vienību skaits.

 

 

Starp jums un mums ir noslēgts līgums, kuru jūs noslēdzat, pasūtot preces E-veikalā (Regulas 6. panta 1. daļas b punkts).

 

 Jūsu pasūtījuma datus (līgumu) Mēs glabāsim 10 gadus no pasūtījuma piegādes dienas, pat ja tiks dzēsts jūsu konts E‑veikalā.

 

Iepērkoties E-veikalā, jums jāizlasa un jāpiekrīt mūsu E-veikala preču pirkšanas-pārdošanas noteikumiem. Šie noteikumi satur arī visu informāciju par jūsu personas datiem, kas tiek apstrādāti šim nolūkam.

 

 

Tiešais mārketings

 

Šim mērķim Mēs apstrādājam jūsu datus, lai jūs varētu abonēt un saņemt mūsu jaunumus un (vai) citus jums paredzētus piedāvājumus.

 

Identifikācijas dati:

 • E-pasta adrese;
 • Tālruņa numurs.

Pakalpojumu un (vai) lojalitātes programmas izmantošanas dati:

 • iepatikušos/interesējošo preču saraksts (preces, cena, datums);
 • informācija par bērniem (vārds, dzimums, dzimšanas diena).

 

 

Jūsu piekrišana, kuru jūs izsakāt reģistrējoties un (vai) savā kontā dodot mums atļauju ar īsziņām un (vai) e-pastu sūtīt jums piedāvājumus (Regulas 6. panta 1. daļas a punkts).

 

 

Tiešā mārketinga piedāvājumus pēc jūsu piekrišanas Mēs jums sūtīsim tik ilgi, kamēr šī piekrišana ir spēkā, bet ne ilgāk kā 5 gadus.

 

 

Pašu piekrišanas faktu (tas ir, informāciju par to, ka devāt piekrišanu), Mēs glabāsim 2 gadus no atsaukšanas dienas.

 

 

Jūsu personas datus Mēs saņemam tieši no jums, kad jūs izveidojat savu kontu un piekrītat tiešā mārketinga piedāvājumu saņemšanai.

 

Tiešā mārketinga ziņojumu saturu veidos ziņojumi no mūsu pārvaldītā veikalu tīkla "Toys Planet".

 

Sava konta sadaļā "Piekrišanas" jūs jebkurā laikā varat atteikties no tiešā mārketinga piedāvājumu saņemšanas pa e-pastu un (vai) ar īsziņām. Varat atteikties no tiešā mārketinga piedāvājumu saņemšanas, arī sekojot saitei saņemtajā jaunumu vēstulē. Vēlamies uzsvērt, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē jūsu personas datu izmantošanu pirms piekrišanas atsaukšanas.

 

Ja esat piekritis saņemt tiešā mārketinga paziņojumus pa e-pastu, lai saprastu, vai informācija, kuru Mēs jums nosūtām, ir jums aktuāla, Mēs apkopojam statistikas informāciju par nosūtītajām jaunumu vēstulēm (vai izlasījāt jaunumu vēstuli, kad un cik reizes to lasījāt vai atvērāt, vai pārsūtījāt citiem, kādu operētājsistēmu un e-pasta serveri (tā atrašanās vietu) izmantojat.

 

 

Preču atgriešana, naudas atmaksa

 

Šajā nolūkā Mēs apstrādājam jūsu datus, lai nodrošinātu jums tiesības atgriezt E‑veikalā iegādātās preces un saņemt naudu savā bankas kontā.

 

Kontaktinformācija:

 • E-pasta adrese;
 • Tālruņa numurs.

Pasūtījuma dati (atgriešanas reģistrācija):

 • Pasūtījuma numurs;
 • Atgriešanas iemesls;
 • Atgriežamās preces;
 • Atgriešanas veids;
 • Adrese, pasta indekss (ja sūta kurjeru);
 • Atgriežamās preces fotogrāfijas.

Maksājumu informācija:

 • Vārds un uzvārds;
 • Bankas konta numurs;

 

Mums ir juridisks pienākums īstenot patērētāja tiesības saskaņā ar likumiem un iekšējām procedūrām, un mums ir juridisks pienākums glabāt šos dokumentus (Regulas 6. panta 1. daļas c punkts).

 

 

 

Jūsu personas dati, kas ietverti preču atgriešanas aktā, tiks glabāti 10 gadus.

 

Jūsu personas datus Mēs saņemam tieši no jums, kad jūs aizpildāt preču atgriešanas aktu (formu). formā pieprasītie personas dati ir nepieciešami, lai atgrieztu preces un saņemtu atpakaļ naudu.

 

 

Pieprasījumu administrēšana

 

Šim mērķim Mēs apstrādājam jūsu datus, lai Mēs varētu novērtēt un analizēt jūsu pieprasījumus un sniegt jums atbildi.

 

Identifikācijas dati:

• Vārds un uzvārds.

 

Kontaktinformācija:

 • Adrese;
 • e-pasta adrese;
 • tālruņa numurs.

Informācija par saturu:

 • Pieprasījuma apraksts (ziņojums);
 • Dokumenti, kas pamato sūdzību.

 

Jūsu piekrišana, kuru jūs izsakāt, nosūtot mums pieprasījumus, kas nav saistīti ar iespējamu jūsu tiesību un (vai) ar likumu aizsargāto interešu pārkāpumu (Regulas 6. panta 1. daļas a punkts).

 

 

Mums ir juridisks pienākums izskatīt jūsu pieprasījumu par iespējamo jūsu tiesību un (vai) ar likumu aizsargāto interešu pārkāpumu un sniegt jums atbildi (Regulas 6. panta 1. daļas c punkts).

 

 

Jūsu pieprasījumus Mēs apstrādājam visu izskatīšanas periodu un glabājam to 6 mēnešus no izskatīšanas dienas (izņemot komunikāciju publiskajā telpā).*

 

 

 

Jūsu datus Mēs saņemam tieši no jums un (vai) jūsu pārstāvja, kad jūs nosūtāt mums savus pieprasījumus, sūdzības, pretenzijas vai citus jautājumus, izmantojot mūsu kontaktinformāciju (piemēram, adresi, e-pastu, tālruņa numuru, publiskajā telpā, ieskaitot komunikāciju sociālajos tīklos, tt.) vai E-veikala sadaļā "Sazinieties ar mums" pieprasījuma formā.

 

* Personas datus var uzglabāt ilgāku laiku, ja šajā laikā pieprasījums netiek atrisināts vai joprojām tiek izskatīts, kā arī, ja personas dati būs nepieciešami, lai aizsargātu mūsu vai trešo personu likumīgās intereses, piemēram, noilguma vai juridiska strīda gadījumā. Ja sūdzība tika atrisināta, parakstot mierizlīguma līgumu, jūsu personas dati tiks glabāti 10 gadus.

 

 

 

Sarunu ierakstīšana

Šim mērķim Mēs apstrādājam jūsu datus, lai nodrošinātu pienācīgu jūsu apkalpošanu un (vai) darījumu noslēgšanu pa tālruni.

 

 

Identifikācijas dati:

 • Tālruņa numurs.

 

Sarunas informācija:

 • Sarunas ieraksts;
 • Tehniskie dati (datums, sarunas ilgums utt.)

 

Jūsu piekrišana, kuru jūs izsakāt, sazinoties ar mums pa tālruni un noklausoties informāciju, ka saruna tiks ierakstīta, un turpinot šo sarunu (Regulas 6. panta 1. daļas a punkts).

 

Jūsu sarunu ierakstus un citus saistītos personas datus Mēs glabājam 6 mēnešus pēc zvana beigu datuma.*

 

 

Jūsu dati tiek saņemti tieši no jums, kad zvanāt mums uz norādītajiem tālruņa numuriem, lai pasūtītu preces, ziņotu par problēmām vai pieprasītu nepieciešamo informāciju. Lūdzam ņemt vērā, ka Mēs ierakstām gan ienākošos, gan izejošos zvanus, par kuru ierakstīšanu zvanītājiem pirms sarunas sākuma tiek sniegta papildu informācija.

 

* Sarunu ieraksti, kas fiksē konkrēta notikuma apstākļus (piemēram, līguma noslēgšana / laušana, sūdzības iesniegšana / izmeklēšana utt.), saskaņā ar šo politiku tiks iekļauti arī citos apstrādes nolūkos un atbilstošu laika periodu tiks saglabāti kā pierādījumi.

 

Komunikācija publiskajā telpā

 

Šim mērķim Mēs apstrādājam jūsu datus, lai varētu sazināties ar jums sociālajos tīklos un (vai) izmantojot citus līdzekļus.

 

Kotryna group soc. tīklu konti:

 

Facebook:

 

@ToysPlanetLatvia

 

Instagram:

toysplanetlatvia

 

LinkedIN:

Kotryna Group.

 

Identifikācijas dati:

 • Vārds un uzvārds (nosaukums);

 

Komunikācijas dati:

 • Informācija par komunikāciju kontā ("patīk", "sekot", "komentēt", "kopīgot" vai apmeklējumi utt.);
 • Fotoattēli (profila un (vai) tie, kuros atzīmēts Uzņēmums);
 • Nosūtītais ziņojums (saturs);
 • Informācija par ziņojumu (ziņojuma saņemšanas laiks, ziņojuma pielikumi, sarakstes vēsture utt.);
 • Informācija par dalību Uzņēmuma rīkotajos pasākumos un (vai) spēlēs (piedalīšanās, nepiedalīšanās, interese, spēles noteikumu ievērošana utt.);
 • Informācija par Uzņēmuma novērtējumu (vērtējuma rezultāts, atsauksmes utt.).

 

 

Jūsu piekrišana, kuru izsakāt, apmeklējot un (vai) sazinoties ar mums, mūsu pārvaldītajos soc. tīklu kontos (Regulas 6. panta 1. daļas a punkts).

 

Jūsu sniegtos personas datus Mēs apstrādājam līdz jūsu piekrišanas atsaukšanas brīdim (tas ir, sniegto personas datu dzēšanai no konta), bet ne ilgāk kā līdz Uzņēmuma konta dzēšanai.*

 

Nepieļaujamas komunikācijas gadījumā (piemēram, neslavas celšana, Uzņēmuma reputācijas nomelnošana utt.) Mēs varam šo komunikāciju atbilstošu laika periodu saglabāt kā pierādījumu, lai aizsargātu savas pārkāptās tiesības vai likumīgās intereses (tas ir, visu ārpustiesas, pirmstiesas vai tiesas procesa laiku).

 

Jūsu datus Mēs saņemam tieši no jums (jūsu sociālā tīkla kontā), kad apmeklējat un (vai) sazināties ar mums mūsu pārvaldītajos soc. tīklu kontos.

 

* Lūdzam ņemt vērā, ka sociālajos tīklos sniegtie personas dati tiek apstrādāti kopīgi ar sociālo tīklu pārvaldītāju (tas ir, Facebook Inc., Instagram Inc., LinkedIn Inc. pārvaldītajās platformās), tāpēc, lai iegūtu plašāku informāciju par personas datu apstrādi šajos sociālajos tīklos, iesakām iepazīties ar sociālā tīkla pārvaldītāja konfidencialitātes iestatījumiem.

 

 

Personāla atlase

 

Šim mērķim Mēs apstrādājam jūsu datus, lai novērtētu jūsu kandidatūras piemērotību mūsu piedāvātajam darbam un (vai) praksei un sazinātos ar jums.

 

 

Identifikācijas (vispārīgie) dati:

  • Vārds;
  • Uzvārds;
  • Adrese (nav obligāti);
  • Dzimšanas datums (nav obligāti).

 

Kontaktinformācija:

 • E-pasta adrese;
 • Tālruņa numurs;
 • Saites uz sociālo tīklu kontiem (nav obligāti).

 

CV (dzīves apraksta) dati:

  • Darba vēsture (pieredze);
  • Izglītības vēsture (ieskaitot apmācības kursus un sertifikātus);
  • Valodas;
  • Citas prasmes – atkarībā no amata, uz kuru pretendējat;
  • Fotoattēls (nav obligāti)
  • Kopsavilkums (var ietvert fotoattēlus un video) (nav obligāti)

Papildu dati:

  • Vēlamais atalgojums;
  • Vēlamais darbs un (vai) darba laiks);
  • Pieteikuma pielikumi (rekomendācijas, motivācijas vēstule utt.) (nav obligāti);
  • Kontaktinformācija rekomendācijām (nav obligāti).

 

Atlases procesā ģenerētie dati:

  • Darba intervijas laikā fiksētās piezīmes (cita starpā šādas piezīmes var ietvert arī mūsu vērtējumu par jums kā kandidātu);
  • Jūsu veikto testu un/vai praktisko uzdevumu rezultāti;
  • Pieteikuma dati (piemēram, pieteikumu skaits, darba intervijas datums, komentāri, paziņojumi).

 

Jūsu piekrišana, kuru jūs izsakāt, nosūtot mums savu CV un (vai) citu informāciju, tas ir, piedaloties personāla atlasē (Regulas 6. panta 1. daļas a punkts).

 

 

Jūsu piekrišana, kuru jūs dodat (rakstiski), lai jūsu personas datus Mēs varētu izmantot nākotnē plānotajās darbinieku atlasēs (Regulas 6. panta 1. daļas a punkts).

 

 

Jūsu iesniegtos un (vai) atlases procesā ģenerētos personas datus Mēs apstrādājam tik ilgi, kamēr notiek atlase uz konkrēto pozīciju.

 

 

Pēc atlases procesa beigām, ja jūsu kandidatūra netiks izraudzīta vēlamajai darbavietai, Mēs varam lūgt jūsu atsevišķu piekrišanu, lai Mēs varētu saglabāt jūsu atlases procesā iegūtos personas datus un citās personāla atlasēs, lai varētu sazināties ar jums. Taču šie dati tiks glabāti ne ilgāk kā 1 gadu no piekrišanas dienas.

 

Ja nosūtiet mums savus personas datus (CV u. c.) pa e-pastu, neskatoties uz to, ka neesam izziņojuši atlasi uz darba (un) vai prakses vietu, Mēs tādā gadījumā šos personas datus varam apstrādāt 1 gadu (tas ir, tos glabāt un izmantot, lai apsvērtu jūsu kandidatūru turpmākajās darbinieku atlasēs).

 

Jūsu datus Mēs saņemam tieši no jums, kad jūs piedalāties mūsu organizētajās personāla atlasēs un (vai) atsūtāt mums savu CV, lai pieteiktos darbam (vai) praksei.

 

Veicot atlasi uz darbavietu, Mēs apstrādājam tikai tos kandidātu personas datus, kas saistīti ar kvalifikāciju, profesionālajām prasmēm un lietišķajām īpašībām. Tāpēc lūdzam jūs sargāt savu privātumu un, sūtot mums savus datus, nesūtīt pārmērīgus un (vai) nevajadzīgus personas datus (piemēram, personas kodu, veselības un (vai) citus īpašo kategoriju datus, finanšu datus, bankas konta numuru, ģimenes locekļu datus, datus par īpašumu utt.).

 

Lūdzam ņemt vērā, ka ar mērķi novērtēt jūsu kandidatūru un (vai) iesniegtās rekomendācijas, Mēs ar jūsu atsevišķu piekrišanu varam sazināties ar jūsu norādītajiem darba devējiem un lūgt informāciju par jūsu kvalifikāciju, profesionālajām prasmēm un (vai) lietišķajām īpašībām.

 

 

4. Datu nodošana

4.1. Jūsu pasūtījuma datus (ieskaitot personas datus) Mēs varam nodot apstrādei trešajām personām, kuras nodrošina E-veikalā pasūtīto preču piegādi vai pakalpojumus, kas saistīti ar jūsu pasūtījuma pienācīgu izpildi.

4.2. Jūsu personas datus Mēs varam nodot apstrādei trešajām personām, kas mums palīdz administrēt E-veikalu un glabāt datus, kā arī tiešā mārketinga pakalpojumu sniedzējiem. Pie šādām personām var pieskaitīt datu bāzes programmatūras piegādātājus, datu bāzes administrēšanas pakalpojumu sniedzējus, mākoņpakalpojumu sniedzējus utt.

4.3. Jūsu personas datus var iesniegt arī likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā, piemēram, Latvijas Republikas tiesām, tiesu izpildītājiem, tiesībaizsardzības iestādēm, Valsts nodokļu inspekcijā vai citām trešajām personām ar likumīgām interesēm.

4.4. Vēlamies uzsvērt, ka jūsu personas dati tiek nodoti tikai tām trešajām personām, kuras nodrošina pienācīgus apstākļus personas datu apstrādei un aizsardzībai. Jūsu personas dati netiek pārsūtīti trešajām valstīm (tas ir, ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas robežām) vai starptautiskām organizācijām.

5. Informācija par nepilngadīgajiem

5.1. Iesakām vecākiem un aizbildņiem iemācīt saviem bērniem uzmanīgi un atbildīgi internetā izmantot savus personas datus. Nepilngadīgajiem nevajadzētu iesniegt savus personas datus vietnēs bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas. Izmantot e‑veikala pakalpojumus var ikviena rīcībspējīga fiziska persona, kas nav jaunāka par 18 gadiem; nepilngadīgie vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem – tikai ar vecāku, adoptētāju vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad persona patstāvīgi rīkojas ar savu darba algu vai stipendiju; visu minēto personu pilnvarotie pārstāvji.

6. Saites uz citām tīmekļa lapām

6.1. Šie privātuma noteikumi attiecas uz šo vietni. Sākuma lapā var būt saites uz vietnēm, uz kurām šie privātuma noteikumi neattiecas. Tāpēc, izejot no mūsu vietnes, izlasiet citu vietņu, kurās var tikt izmantota jūsu personiskā informācija, privātuma noteikumus.

 

7. Datu drošība

7.1. Apstrādājot jūsu personas datus, Kotryna group piemēro atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai nodrošinātu visu apstrādāto personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu zaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi, kā arī pret visiem citiem nelikumīgas apstrādes veidiem. Minētie pasākumi tiek izraudzīti, ņemot vērā riskus jūsu kā datu subjekta tiesībām un brīvībām.

7.2. Šajā gadījumā Mēs nodrošinām stingru piekļuves kontroli apstrādājamiem personas datiem, tāpēc piekļuve tiek piešķirta tikai tiem darbiniekiem, kuriem jūsu personas dati ir nepieciešami, lai veiktu darba funkcijas un uzraudzītu sniegtās piekļuves izmantošanu. Piekļuve personas datiem tiek nodrošināta, izmantojot atbilstoša līmeņa paroles un noslēdzot konfidencialitātes līgumus ar personām, kuras piekļūst jūsu personas datiem.

7.3. Vēlamies uzsvērt, ka visi Uzņēmuma darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir iepazīstināti ar personas datu aizsardzības prasībām un viņiem ir pienākums nodrošināt apstrādājamo personas datu konfidencialitāti.

8. Jūsu pienākumi

8.1. Pasūtījumā vai konta reģistrācijas formā jāsniedz pilnīga un patiesa informācija par sevi. Ja jūs sniegtie dati ir neprecīzi, nepatiesi vai maldinoši, mums ir tiesības anulēt jūsu reģistrāciju vai pasūtījumu vai ierobežot piekļuvi e- Veikalam. Ja jūsu dati mainās, lūdzam nekavējoties tos atjaunināt.

8.2. Iesniedzot savus personas datus, jūs uzņematies pilnu atbildību par savu personas datu iesniegšanas likumību un esat atbildīgs par zaudējumiem, kas mums un (vai) trešajām personām var rasties nelikumīgas personas datu apstrādes dēļ.

9. Jūsu tiesības un to īstenošana

9.1. Jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem:

9.1.1. pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un saņemt to kopiju;

9.1.2. pieprasīt labot vai ierobežot neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

 9.1.3. pieprasīt pārmērīgu vai nelikumīgi apstrādājamu personas datu dzēšanu vai ierobežošanu ("tiesības tikt aizmirstam");

9.1.4. nepiekrist savu personas datu apstrādei;

9.1.5. pieprasīt pārsūtīt savus personas datus sistematizētā, datorlasāmā formātā ("tiesības uz datu pārnesamību");

9.1.6. tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, ja datu apstrādes pamatā ir datu subjekta piekrišana (saskaņā ar Regulas 6. panta 1. daļas a punkts). Datu subjekta piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas;

9.1.7. iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijai (https://www.dvi.gov.lv/lv).

9.2. Kotryna group uz jums neattiecina tikai uz automatizētu datu apstrādi, ieskaitot profilēšanu, pamatotus lēmumus, kas var radīt juridiskas sekas vai līdzīgā veidā radīt būtisku ietekmi.

9.3. Jūs varat izmantot šīs savas tiesības:

9.3.1. Savā E-veikala kontā – savā kontā varat piekļūt saviem personas datiem, kurus Mēs apstrādājam, tos labot, atsaukt savu piekrišanu tiešajam mārketingam utt.;

9.3.2. E- veikalā integrētajā personas datu tiesību īstenošanas formā ("VDAR tiesību īstenošanas formas") – aizpildot šīs pieteikuma formas pie privātuma politikas, jūs varat pieprasīt īstenot 10.1. punktā uzskaitītās jūsu tiesības (atbilstoši pieteikuma formas saturam);

9.3.3. Jūs varat izmantot šīs savas tiesības, pieslēdzoties savam kontam vai vēršoties pie  „KOTRYNA” pa elektroniskā pasta adresi [email protected] vai ar ierakstītu vēstuli uz adresi Ieriķu iela 3, korpuss C2, 204. telpa, LV-1084 Rīga.

9.4. Lai varētu izmantot savas tiesības atbilstoši 10.3. punktam, jums jāapstiprina sava identitāte šādos veidos:

9.4.1. Izmantojot savas tiesības, piesakoties savā E-veikala kontā – identifikācija tiek veikta pēc jūsu konta pieteikšanās datiem (e-pasta adrese, parole);

9.4.2. Kad izmantojat savas tiesības, izmantojot E-veikalā integrētās "VDAR tiesību īstenošanas formas" – identifikācija tiek veikta pēc jūsu vārda, uzvārda un e-pasta adreses, tālruņa numura (nav obligāts) un (vai) lojalitātes kartes numura (ja jums ir karte);

9.4.3. Kad izmantojat savas tiesības, sazinoties ar mums pa e-pastu vai ar ierakstītu vēstuli – jūs varat sevi identificēt vienā no šiem veidiem:

9.4.3.1. Kopā ar pieprasījumu iesniedzot derīgu personu apliecinošu dokumentu (ja pieprasījums tiek iesniegts tieši darbinieka darba vietā);

9.4.3.2. Kopā ar pieprasījumu nosūtot derīga personu apliecinoša dokumenta kopiju, kas apliecināta tiesību aktos noteiktajā kārtībā (ja pieprasījums tiek sūtīts ierakstītā vēstulē vai ar kurjeru);

9.4.3.3. Pieprasījumu apstiprinot ar elektroniskiem līdzekļiem, kas ļauj pienācīgi identificēt personu, piemēram, ar mobilo parakstu, kvalificētu elektronisko parakstu utt. (ja pieprasījums tiek sūtīts pa e-pastu vai citiem elektroniskiem līdzekļiem).

9.5. Saņemot jūsu pieprasījumu par datu subjektu tiesību īstenošanu, Mēs nekavējoties (bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no pieprasījuma dienas) sniegsim jums atbildi (tas ir, īstenosim jūsu tiesības un (vai) atteiksimies tās īstenot). Vajadzības gadījumā šo periodu var pagarināt par vienu mēnesi atkarībā no pieteikumu sarežģītības un skaita. Par šādu pagarinājumu jums papildus paziņos viena mēneša laikā.

9.6. Atbilde jums tiks sniegta jūsu pieprasījumā izvēlētajā veidā. Ja pieprasījumā nenorādīsiet veidu, kādā vēlaties saņemt atbildi, atbilde jums tiks nosūtīta tādā pašā veidā, kādā tika saņemts pieprasījums.

9.7. Jūsu pieprasītā informācija tiks sniegta bez maksas. Tomēr, ja redzēsim, ka jūsu pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai nesamērīgi, jo īpaši to atkārtotā satura dēļ, Mēs paturam tiesības iekasēt samērīgu samaksu (tas ir, pieprasīt atlīdzināt administratīvās izmaksas) vai atteikties veikt darbības pēc šāda datu subjekta pieprasījuma.

10. Derīgums un grozījumi

Šī privātuma politika ir spēkā no 20.01.2021. (publicēšanas datuma). Ja mainīsim šo privātuma politiku, Mēs publicēsim tās atjauninātu versiju E-veikalā (tas ir, vietnē www.toysplanet.lv). Privātuma politikas izmaiņas un (vai) papildinājumi stājas spēkā no to publicēšanas brīža, tāpēc iesakām interesēties par savu privātumu un periodiski pārskatīt šo Politiku.

10.1. Ja jums ir kādi jautājumi par šīs politikas noteikumiem, laipni aicinām vērsties pie  „KOTRYNA” pa elektroniskā pasta adresi [email protected] vai ar ierakstītu vēstuli uz adresi Ieriķu iela 3, korpuss C2, 204. telpa, LV-1084 Rīga.11. Nobeiguma noteikumi

11.1. Visas nesaskaņas, kas rodas sakarā ar šo noteikumu izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Tāpēc pirms oficiālas sūdzības iesniegšanas iesakām vispirms sazināties ar mums ([email protected]).

11.2. Uz šiem Privātuma noteikumiem tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesību normas. Tāpēc, ja neizdodas panākt vienošanos, domstarpības tiks atrisinātas Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.