+371 220 10 754
I-IV: 8:00-17:00
  
  

I. Vispārīgie noteikumi
1. Spēles organizētājs ir uzņēmums SIA Kotryna, reģistrācijas numurs 50003582081, PVN LV50003582081, juridiskā adrese Salamandras iela 1, Rīga, Latvija, LV-1024 (turpmāk - organizētājs).
2. Spēle „Dārgumu meklēšana. Atrodi 4 dažādus QR kodus, noskenē tos un laimē balvu! ” (tālāk - spēle) sākas no 3.08.2021. un turpinās līdz 31.10.2021 (ieskaitot).
3. Spēle notiek visos „Toy`s planet” fiziskajos veikalos, kas atrodas Latvijas Republikā (tālāk - veikali) un interneta veikalā www.toysplanet.lv
4. Vispārējie spēles noteikumi: “Toy`s planet” fiziskajos veikalos un interneta veikalā www.toysplanet.lv katrā ir paslēpti 4 unikāli QR kodi, kas pieder organizētājam. QR kodi Toy`s planet fiziskajos veikalos ir paslēpti dažādās veikala vietās. Interneta veikalā www.toysplanet.lv QR kodi ir paslēpti dažādās produktu kategoriju lapās. Spēles uzdevums ir atrast paslēptos 4 unikālos QR kodus un noskenēt tos ar viedierīci, izmantojot “Boommio” bezmaksas aplikāciju, pirms tam augšuplādējot to no “Google play” vai “App store”. Par katru noskenēto QR kodu aplikācija piešķirs spēlētājam 1 virtuālu puzles gabaliņu virtuālajā makā, “Boommio” aplikācijā. Kad noskenēti 4 QR kodi, savākti 4 puzles gabaliņi, kas liecina par to, ka uzdevums ir paveikts, spēlētājam pēc nejaušības principa ir iespēja laimēt kādu no trīs balvām. Spēle norisināsies 13 nedēļas. Katru nedēļu no pirmdienas līdz svētdienai (izņemot pirmo spēles nedēļu: no otrdienas līdz svētdienai). Katru nedēļu, pirmdienā QR kodi tiks mainīti gan fiziskajos veikalos, gan interneta veikalā. Ja spēles dalībnieks vēlas laimēt kādu no 3 balvām, viņam jānoskenē 4 unikālos QR kodus vienas nedēļas laikā.
5. Spēles balvas: sporta somas un virtuālie “Boommio” punkti (5, 8 un 10 punkti), kurus vēlāk var apmainīt “Boommio” aplikācijā pret partneru dāvanu kartēm. Galvenā balva ir iespēja no fiziskā veikala "Toy Planet" bez maksas paņemt 1 minūtes laikā tik daudz rotaļlietu, cik uzvarētājs var paņemt rokās un piešķirtajā iepirkumu groziņā. Galveno balvu var saņemt tikai viens indivīds.
6. Visi dalībnieki, kuri būs savākuši visus 4 dažādos puzles gabaliņus, iegūs vienu no augstāk minētajām balvām.
7. Viens “Boommio” reģistrētais lietotājs var savākt pilnu puzli vairāk nekā 1 reizi, bet tikai 1 reizi vienā un tajā pašā dienā. Maksimālais skenējumu skaits dienā ir 4 reizes.
8. “Toy`s planet” veikalos un interneta veikalā www.toysplanet.lv būs izvietoti dažādi QR kodi, kas nozīmēs, ka, fiziskajā veikalā atrodot QR kodu, dalībnieks sāks likt vienu puzli, bet, atrodot QR kodus interneta veikalā, tiks likta cita puzle.
9. Pēc visu 4 virtuālo puzles gabaliņu apkopošanas aplikācijā “Boommio” un spiežot uz pogas “USE”, uz kupona parādīsies cits e-kupons “Boommio” virtuālajā maciņā. Klikšķinot uz “i” simbola kupona apakšā, parādīsies informācija par balvas saņemšanu. Balvas izlozē aplikācija “Boommio” pēc nejaušības principa.
10. Spēles organizētāja darbinieki un viņu ģimenes locekļi nevar piedalīties spēlē.
11. Sporta somas un galvenās balvas laimētājiem ir jāizņem savs laimests līdz 05.11.2021. Sporta somas var saņemt jebkurā no “Toy`s Planet” veikaliem, parādot veikala personālam kuponu ar svītrukodu, ko piešķīrusi “Boommio” aplikācija. Ja sporta somas laimētājs vēlas saņemt balvu konkrētā veikalā un, ja attiecīgajam veikalam tajā brīdī nav balvas, ko izsniegt, veikala personālam
ir jāinformē laimētāju, kad būs iespējams ierasties un saņemt savu balvu vai jāsniedz informāciju, kurā citā “Toy`s Planet” veikalā ir iespējams saņemt balvu. Galvenās balvas laimētājiem, lai saņemtu laimestu, vispirms jāraksta uz e-pastu [email protected]. Laimētājam tiks atbildēts 3 darba dienu laikā, un tiks saskaņoti visi nosacījumi attiecībā uz iespēju iegūt galveno balvu. Ja spēles uzvarētājs neizņem laimestu noteiktajā kārtībā, balva paliek organizētāja īpašumā. Spēles balva nav atmaksājama.
12. Spēles balvas netiek mainītas pret naudu vai citām balvām.
13. “Boommio” punkti (5,8 un 10) var tik samainīti pret “Boommio” partneru dāvanu kartēm un šīs dāvanu kartes var tikt izmantotas pēc “Boommio” partneru definētajiem nosacījumiem.


II. Personas datu apstrāde
14. Lūdzu, ņemiet vērā, ka spēles organizētājs neapkopo un neapstrādā katra spēles dalībnieka (t.i., “Boommio” aplikācijas lietotāju) personas datus. Šādu personas datu pārzinis ir mobilās aplikācijas “Boommio” īpašnieks: UAB ALADIN INNOVATIONS, reģistrācijas numurs 305350466, adrese: Kauno 16-306, Vilnius.
15. Organizators vāc un apstrādā tikai galvenās balvas ieguvēju personas datus (vārds, uzvārds, personas kods un kontaktinformāciju, piemēram, e-pasts un / vai tālruņa numurs). Iepriekš minētie uzvarētāja personas dati tiks apstrādāti tikai spēles balvas piešķiršanas nolūkam, kā arī lai pareizi izpildītu informāciju par nodokļu saistībām: aprēķināt nodokļus un paziņot nodokļu pārvaldošajām iestādēm informāciju par piešķirtajām balvām un to vērtībām, ko nosaka Fizisko personu datu apstrādes likums: 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts.
Ja galvenās balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, šajā gadījumā organizatoram ir tiesības ievākt un apstrādāt personas datus kādam no bērna vecākiem / aizbildņiem.
16. Mēs uzglabāsim laimesta ieguvēju personas datus 10 gadus pēc spēles beigām.
17. Laimesta ieguvēja personas dati var tikt nodoti valsts iestādēm (parasti nodokļu pārvaldošām iestādēm), auditoriem, piegādes uzņēmumiem (ja balva un / vai cita dāvana tiek piegādāta uz mājām) un citiem iesaistītajiem pakalpojumu sniedzējiem (datu apstrādātājiem), piemēram, informācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem.
18. Mēs vēlamies jūs informēt, ka jums ir tiesības pieprasīt spēles organizatoram piekļuvi saviem personas datiem, labot personas datus, ja tie ir nepareizi, nepilnīgi, neprecīzi, pieprasīt savu personas datu dzēšanu, nepiekrist datu apstrādei un aizliegt to apstrādi. Kā arī tiesības uz datu pārnesamību un, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ([email protected]).
19. Personas, kas piedalās spēlē, par savu personas datu apstrādi, tiesību izpildi, piemērojamiem drošības pasākumiem un visiem citiem datu aizsardzības jautājumiem var sazināties ar spēles organizētāju pa e-pastu: [email protected]


III. CITI NOSACĪJUMI
20. Visas nodevas, kas maksājamas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas saistīti ar spēļu balvām, apmaksā organizētājs.
21. Spēles organizētājs neatbild par dalībnieka personīgajiem izdevumiem, kas saistīti ar dalību spēlē.
22. Organizētājs patur tiesības mainīt šos spēles noteikumus, informējot par tiem sociālajā platformā Facebook kontā "Toy Planet Latvia" un interneta veikalā www.toysplanet.lv. Grozījumi stājas spēkā paziņojuma publicēšanas dienā vai paziņojumā norādītajā datumā.
23. Spēles noteikumi un nosacījumi ir publicēti www.toysplanet.lv.