+371 622 00 854
I-V: 9:00-16:00

Svinam Toys Planet dzimšanas dienu kopā!

Loterijas atļaujas nr.: 8026

“Toy`s planet dzimšanas dienas loterija” loterijas noteikumi

 1. Loterijas “Toys planet dzimšanas dienas loterija” preču pārdevējs un loterijas organizators ir uzņēmums SIA „KOTRYNA”, Reģ.Nr. 50003582081, Juridiskā adrese: Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084
 2. Loterija norisinās Latvijā, bērnu preču veikalos Toy`s planet, kas atrodas:

Daugavpilī, Rīgas ielā 9, t/c „Solo”;

Liepājā, Lielā ielā 13, t/c „Kurzeme”;

Rīgā, Ieriķu ielā 3, t/c “Domina Shopping”;

Rīgā, Mūkusalas ielā 71, mic „Rīga Plaza”;

Ventspilī, Lielais prospektā3/5, t/c “Tobago”;

Rīgā, Brīvības ielā 372, t/p „Alfa”;

Jelgavā, Rīgas ielā11a, t/c „Valdeka”;

Rīgā, Maskavas ielā 257B, “Akropole”;

Rīgā, Stacijas laukumā 4, t/c “Origo”,

Kā arī interneta veikalā www.toysplanet.lv

 1. Loterijas norises sākuma datums ir 06.02.2024, un beigu datums 05.03.2024.
 2. Loterijas laimestu fonds ir apmeklējuma biļetes uz izklaides centru visai ģimenei “Apollo Skypark”, kas atrodas Rīgā, Ieriķu ielā 3, LV-1084. Viena biļete derīga vienai personai. Dāvanu biļetes būs derīgas līdz 28.02.2025.

Loterijas periodā, katru nedēļu tiks izlozēti 10 pircēji, katrs laimētājs saņems 2 dāvanu biļetes.

Laimesta nosaukums

Viena laimesta vērtība ar PVN

Skaits

Summa ar PVN, EUR

Apollo Skypark dāvanu biļete

12,10 EUR

80

968 EUR

Kopā ar PVN:

968 EUR

 1. Loterijas dalībnieku aptuvenās izredzes laimēt ir 40:800
 2. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:
 • Lai piedalītos loterijā, kādā no loterijas norises vietām, vienā pirkuma reizē (vienā čekā vai rēķinā) jāiegādājas rotaļlietas vismaz 50,00 EUR (piecdesmit eiro) vērtībā, pēc tam jādodas uz portālu www.loterijas.lv un jāreģistrējas loterijai. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, vecums, pilsēta, dalībnieka tālruņa numurs, e-pasta adrese. Reģistrācija ir bez maksas. Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs.
 • Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments.
 • Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu – vārds, uzvārds – ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
 • Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
 • Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei var reģistrēties vairākas reizes.
 • Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.
 • Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs.
 • Viena persona var laimēt vienu reizi visās izlozēs.
 1. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 2. Lai piedalītos loterijā, pēdējais iespējamais pirkuma izdarīšanas un reģistrēšanās datums ir 04.03.2024.
 3. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums:

Loterijā tiek noteiktas 4 (četras) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:

Izlozes adrese

Datums

Laiks

Laimētāju skaits

SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 – 63, Rīgā, 6. stāvā.

13.02.2024

14:00

10 laimētāji

SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 – 63, Rīgā, 6. stāvā.

20.02.2024

14:00

10 laimētāji

SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 – 63, Rīgā, 6. stāvā.

27.02.2024

14:00

10 laimētāji

SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 – 63, Rīgā, 6. stāvā.

05.03.2024

14:00

10 laimētāji

 • Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.
 • Izlozēs katram balvas uzvarētājam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
 • Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2024. gada 5. martā līdz 23:59 mājas lapā www.loterijas.lv.
 1. Laimējušo personu izsludināšanas kārtība, balvu izsniegšana un pieteikšanās:
 • Laimētāji tiks publicēti mājas lapā www.loterijas.lv izlozes datumos:13.02.2024; 20.02.2024; 27.02.2024; 05.03.2024.
 • Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
 • Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu.
 • Balvas tiek izsniegtas līdz 2024. gada 22. martam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries SIA Kotryna īpašumā.
 • Balvas varēs saņemt SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 – 63, Rīgā, 6. stāvā.
 • Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru, un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas organizētāja ar pretenziju par balvu.
 • Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi/ID karti).
 • Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē. Pirkumam jābūt veiktam loterijas norises laikā no 2024. gada 6.februāra līdz 2024. gada  4. martam. Pirkumā jābūt iegādātām rotaļlietām vismaz 50 EUR vērtībā.
 • Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
 1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
 2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
 3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
 4. ir reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta, tādējādi mēģinot palielināt savas izredzes laimēt;
 5. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
 6. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju;
 7. nesniedz pietiekošu laimētāju identificējošu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Loterijas organizētājam Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
 1. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas preču pārdevējam – SIA „Kotryna”, (Ieriķu ielā 3, 204, kabinets, Rīga, Latvija, LV-1084) līdz 2024. gada 22. martam ar norādi Loterija “Toy`s planet dzimšanas dienas loterija”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas. Loterijas organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.

Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.

 1. Loterijā nevar piedalīties SIA “Kotryna” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
 2. Loterijas organizētājs nenes atbildību par loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no loterijas organizētāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

Loterijas organizētāja un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka loterijas organizētājs, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.loterijas.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.

 

Izvēlies veikalu
Novērtējiet mūs